PRIVATLIVSPOLITIK FOR FOLDBY AUTOTEKNIK – HAMMEL

Politik for behandling af oplysninger om kunder

1. INDLEDNING

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata. Denne politik har til formål
at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13

Morten Dam er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler, refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der
er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om
lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og
legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er
korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed
og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid
velkommen til at kontakte Morten Dam, der har det interne overordnede ansvar herfor.

3. DATAANSVARLIG

Foldby Autoteknik – Hammel. er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i
overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Foldby autoteknik – Hammel
Englandsvej 1
8450 Hammel
Hammel@foldby-autoteknik.dk
86969000
CVR. 41967862

4. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de
mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med
nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller
behandler persondata fra andre end dig.

Copyright: Dansk Bilbrancheråd // version 1.1 // 28. maj 2018

gennemførelse af ordrer.
registrering af køretøjer.
håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.
opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.
opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.
kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.
sikring af brugervenlighed og sikkerhed.
optimering af vores digitale løsninger.
mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m.
via digitale løsninger.
Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.

4.1 HVILKE DATA INDSAMLES
Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre

og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

4.1.1
Automatisk indsamlede data
Vi har en række digitale løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre
brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde
den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af
klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Det gælder eksempelvis vores kontaktfunktion
på websiden og den automatiske tidsbestilling herigennem.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til

en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via
tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system
og foretage interne, marketingsrelaterede analyser baseret på din adfærd. Eksempler på data, der
opsamles og analyseres:
dato og tidspunkt for besøg
de sider, der besøges i løsningen
IP-adressen, du benytter
IP-adressens geografiske placering
oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem
m.m.)
URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet,

medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om en retsligt krav.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 4.

4.1.2 Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse,

telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:
– Oplysninger du deler med os via sociale medier
– Oplysninger sendt på e-mail
– Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre
– Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.
5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsagelig med hjemmel i art. 6.1.b, idet behandling er nødvendig af
hensyn til opfyldelse af kontrakt retlige forpligtelser mellem os.
Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund af et
samtykke, jf. straks nedenfor.

6. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i
denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at
overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en
anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer
udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse
mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandler, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne
kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsninger, adresse- og
soliditetskontrol, e-mail service samt grossister i forbindelse med bestilling af reservedele m.m.
Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere
deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle
data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er
omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere
indenfor databehandling overholder deres forpligtelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til
en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen
stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler som udgangspunkt ikke persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger
ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

7. OPBEVARINGSTIDS OG SLETTEPOLITIK

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så
vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforholdet,
hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et
sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
jf. art. 17.3.e.

Cookies, jf. pkt. 4 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

8. INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B, jf. ART. 15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger,
du kan anmode om er i hvert fald:
– at der behandles persondata
– hvad der behandles
– formålene med behandlingen
– de berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)
– tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares
– retten til at
o anmode om berigtigelse eller sletning
o indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtig oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv
tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af
vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os,
hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige
forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger
vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som
muligt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal
du rette henvendelse I-Vækst.dk, tlf. 30 40 33 00 mail. kontakt@i-vaekst.dk

Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme
sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan
gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

9. DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet
om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en
kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse
persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et
almindeligt anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser
eller lignende.

10. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der
foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid et samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse omkring en
behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det
er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og -ret
ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er
anført under pkt. 1.

11. COOKIES

11.1 Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden
enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at
holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan
huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i
vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data
via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af
funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

11.2 Cookietyper og deres formål
Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden.
Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11.3 Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du
finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på,
at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det
afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette
cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

12. SIKKERHED

Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine
persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse,
og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der
behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning,
koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri,
økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om
sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.

13. KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.
Klage sker ved henvendelse til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200

14. VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivs politik kan blive
nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for
behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på
siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på
vores webside.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 10-01-2023

Åbningstider

Mandag: 07:30 -16:30
Tirsdag: 07:30 -16:30
Onsdag: 07:30 -16:30
Torsdag: 07:30 -16:30
Fredag:  07:30 – 14:00
Lørdag: Lukket
Søndag: Lukket

Hos Foldby Autoteknik Aps, møder du et moderne bilværksted med et veluddannet personale. Vi sætter en ære i at give dig en førsteklasses betjening, så du kan komme hurtig ud at køre igen.

I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler, www.bilklage.dk

Følg os på facebook

© Copyright – Foldy-autoteknik.dk | Webdesign af I-Vækst